O VRTCU

Smo enota javnega izobraževalnega zavoda OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica.

Vrtec je odprt od 5. 30 do 16. 30 vse delovne dni.

Enoto vrtca je ustanovila Občina Ribnica z odlokom o ustanovitvi 19. 9. 1996.

Enoto vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica v šolskem letu 2021/2022 obiskuje v septembru 148 otrok v desetih oddelkih. V petih oddelkih so otroci drugega starostnega obdobja (3–6), v enem kombiniranem oddelku so otroci prvega in drugega starostnega obdobja ter v štirih oddelkih so otroci prvega starostnega obdobja (1–3). Letos je v našem vrtcu v septembru 29 novincev, nekaj pa jih bo prestopilo prag vrtca tekom šolskega leta.

Vstop v vrtec je velik korak za otroka, ki tako razširja svoja obzorja, ko se začne povezovati z drugimi otroki in odraslimi ter s tem pridobivati svoje prve socialne izkušnje, na podlagi katerih izoblikuje svoj pogled na svet. Strokovne delavke vrtca si prizadevamo, da bi bil ta korak čim lažji in da bi vsak otrok v vrtcu našel svoje mesto v skupini.

Strokovne delavke vrtca si bomo prizadevale s svojim strokovnim znanjem in človeško toplino vzpostavljati prijetno klimo, v kateri  otroci lahko napredujejo v skladu s svojimi potenciali na različnih  področjih miselnega, čustvenega in socialnega razvoja.


Vse skupine imajo poleg zunanjega igrišča na razpolago še tretjino športne dvorane in dvorano pri šoli.

Smo eden redkih vrtcev, ki ima v neposredni bližini gozd in travnate površine.

Enota vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Sedež zavoda:  Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica

e-naslov: os-sodrazica @guest.arnes.si

Davčna številka: 41016017

Matična številka:

Tekoči račun: IBAN SI 56 011006008365982

 

Kontakti

Ravnateljica: Majda Kovačič Cimperman

tel: 01 8350 551

e-naslov: majda.kovacic-cimperman@os-sodrazica.si

Skip to content