logo_horizontalni_rgb

GOZDNA PEDAGOGIKA

 

Naš vrtec se nahaja na podeželju, v neposredni bližini naravnih bogastev: gozda, travnikov, kmetijskih obdelovalnih površin (npr. sadovnjaki, njive). Te naravne danosti izkoriščamo tudi v izobraževalne in vzgojne namene. Vse leto lahko spremljamo menjavo letnih časov in življenje v naravi. Tako se učimo sobivanja z njo in pomena ohranjanja čistega okolja. S šolskim letom 2021/22 smo se vključili v Mrežo gozdnih vrtcev Slovenije. Že pred vključitvijo v projekt smo se bivanja na prostem v našem vrtcu posluževali vsakodnevno. S projektom smo si zadali cilje, da del vsakodnevnih dejavnosti prenesemo v naravno okolje v vseh vremenskih razmerah in raziščemo možnosti gozdne pedagogike. Cilj projekta je namreč prenesti del vsebin na prosto, v bližnje gozdove in travnike.

Gozd  se ves čas spreminja, kar pomeni, da je idealen vzgojno-učni prostor. Le-ta je naša igralnica, saj omogoča otrokom razvoj na vseh področjih. V gozdni igralnici preživljamo veliko časa in strokovni delavci vnašamo spremembe – elemente gozdne pedagogike. 

 


  

 

GOZDNA PEDAGOGIKA – PTIČJA KRMILNICA

Mentorici: Nika Mesec in Nina Kljun

OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica, Enota vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Skupina: Mravljice

Starost otrok: 1–2

Otroci skupine Mravljice so jeseni prvič prestopili prag vrtca. V prvih zimskih dneh pa je naš kraj že pobelil sneg. Zato sva se vzgojiteljici odločili, da bomo za ptice, ki dnevno prihajajo na našo teraso in jih opazujemo skozi okna, napravili krmilnice. Tokrat smo jih izdelali kar iz naravnih materialov – pomaranč in lesenih palčk. Skozi lupino smo prebodli dve paličici, na kateri se lahko usedejo ptički. Pri vstavljanju paličic sva zaradi varnosti pomagali vzgojiteljici, otroci pa so »skodelice« iz lupine napolnili s semeni. Vsi otroci so že na embalaži semen prepoznali ptice. Nekateri so jih oponašali, drugi so s prstom kazali skozi okna. Na koncu smo zavezali še vrvice, krmilnice obesili na teraso, užitni del sadeža pa seveda pojedli za malico.

Krmilnice sproti polnimo s semeni in opazujemo, koliko ptic se pride hranit na našo teraso. Dejavnost je poučna in primerna tudi za najmlajše. Otroci so navdušeni ob opazovanju dogajanja. Ob tem razvijajo pozitiven odnos do ptic, pridobivajo izkušnje z živimi bitji ter razvijajo vrednote do ohranjanja narave in do okolja, v katerem živijo. Pri sami izdelavi pa so razvijali tudi fino motoriko.

Skip to content