KORAK K SONČKU

 

Drugačnost – pojem, ki nas kar hitro zaznamuje, a vsi smo drugačni. Nekateri imamo črne oči, drugi modre … Eni smo veliki, drugi majhni … Eni imajo gibalne težave, drugi težave z zdravjem. Vsi pa moramo živeti drug z drugim, biti sprejeti, zagotoviti vključevanje in preprečiti izključevanje. Vse to in še več je inkluzija.

Cilji projekta:
 

·         sprejemati in razumeti vsakršno drugačnost,

·         oblikovati strpno družbeno in socialno klimo, ki bo otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo omogočila enake možnosti kot jih imajo sovrstniki,

·         seznaniti strokovne delavce v vrtcih ali šolah z razvojnimi značilnostmi in posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami otrok s posebnimi potrebami,

·         medsebojno druženje in preprečevanje diskriminacije,

·         strokovna pomoč učiteljem pri delu z učenci in starš in

·         svetovanje staršem.

 

Vir: www.soncek.org

Skip to content