Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica
Cesta Notranjskega odreda 10
1317 Sodražica
telefon: 01 83 50 550  fax: 01 83 50 560

Odgovorna uradna oseba:

Majda Kovačič Cimperman, prof., ravnateljica
tel.: 01 83 50 551
majda.kovacic-cimperman@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

Datum zadnje spremembe:

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 “http://www.os-sodrazica.si/?p=55


Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

  • Osnovnošolsko izobraževanje
  • Vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

  • Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica
    Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica
  • Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
    Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica
  • Podružnična šola dr. Janeza Evangelista Kreka Sveti Gregor, Sveti Gregor 7, 1316 Ortnek

Organigram zavoda

 Prenos

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Majda Kovačič Cimperman, prof., ravnateljica
tel.:  01 83 50 551
fax.: 01 83 50 560
majda.kovacic-cimperman@guest.arnes.si

 

Skip to content