ŠPORT IN TURIZEM

 

Športni turizem je posebna alternativna oblika turizma, ki turiste spodbuja k vadbi,

treniranju ali sodelovanju v športnih igrah. Športni turizem lahko poimenujemo tudi kot

turizem sprostitve ali rekreacije. Turizem in šport sta medsebojno povezana in se

dopolnjujeta.

 

Ker sta šport in rekreacija pomemben segment turističnega sektorja se pri izvajanju

projekta osredotočamo na izboljšanje prepoznavnosti destinacije skozi športne aktivnosti,

namenjene razvoju mladinskega turizma. Ob tem upoštevamo vse dimenzije trajnostnega

razvoja, in sicer ekonomske, družbeno-kulturne in okoljske vplive.

Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo nam je

vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?«

Naše delo oziroma projekt ali projekte bomo predstavili tudi

širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za

krajane, brošure, lokalna TV oddaja, spletna stran …).

TEMA (šol. l. 2023/24): Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – OKUSNI ZAKLADI - LOKALNI KULINARIČNI SPOMINKI S TRAJNOSTNIM PRIDIHOM

Koordinatorka projekta: Petra Arko

Glavni cilj: : pristna izkušnja z lokalno hrano ali pijačo, ki je del kuharske tradicije ter izdelava lokalnega spominka s trajnostnim pridihom

Naslov našega projekta: S poprtnikom in golobičkami iz roda v rod.

Trajanje projekta: od oktobra 2023 do junija 2024

Vključene skupine: Metuljčki, Medvedki, Zajčki, Slončki, Levčki

Podprojekt:

  • Od zrna do kruha
  • Pečemo z babicami in dedki
  • Moj domači kraj je Sodražica.
  1. Od zrna do kruha: Otrokom so vzgojiteljice pokazale žito, zrno, nakar so z manjšim električnim mlinom zmleli moko in iz nje naredili palačinke.
  2. Vzgojiteljice so otrokom pred peko poprtnika in golobičk z različnimi dejavnostmi razložile in demonstrirale, katere sestavine potrebujemo za peko kruha in kruhovih izdelkov. Ga. Anica Car in ga. Brigita Košmrlj, članici Skupine za poprtnik, sta pred začetkom peke vsem otrokom iz skupin 2. st. obdobja s pomočjo kamišibaja povedali pravljico Janje Sivec o poprtniku z naslovom Ptiček. V tej zgodbi so otroci izvedeli, kakšen je bil pomen poprtnika v preteklosti in kakšen pomen ima pri sodobnem praznovanju. V prvem in drugem tednu decembra smo skupaj z babicami in dedki v vseh skupinah 2. st. obdobja oblikovali in spekli poprtnik in golobičke. Vsaka skupina je svoj poprtnik in nekaj golobičk razstavila v razstavnem prostoru pred sodraško knjižnico.

Podrobnejši opis si lahko preberete v občinskem glasilu Suhorobar, 148/XXVI, januar-februar 2024 na spletni strani https://sodrazica.si/arhiv-suhorobar/651-suhorobar-146-xxvi-januar-februar-2024.

Ogled priprave in razstave Poprtnika in golobičk je možen na spletni strani Zavoda Parnas - POPRTNIK V SODRAŽICI https://zavod-parnas.org/w/poprtnik/poprtnik-v-sodrazici/  

Skip to content