ŠPORT IN TURIZEM

 

Športni turizem je posebna alternativna oblika turizma, ki turiste spodbuja k vadbi,

treniranju ali sodelovanju v športnih igrah. Športni turizem lahko poimenujemo tudi kot

turizem sprostitve ali rekreacije. Turizem in šport sta medsebojno povezana in se

dopolnjujeta.

 

Ker sta šport in rekreacija pomemben segment turističnega sektorja se pri izvajanju

projekta osredotočamo na izboljšanje prepoznavnosti destinacije skozi športne aktivnosti,

namenjene razvoju mladinskega turizma. Ob tem upoštevamo vse dimenzije trajnostnega

razvoja, in sicer ekonomske, družbeno-kulturne in okoljske vplive.

Bistveno je, da pri projektu otroci dejavno sodelujejo in raziskujejo. Vodilo nam je

vprašanje: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?«

Naše delo oziroma projekt ali projekte bomo predstavili tudi

širši javnosti (prireditev v kraju, predstavitev v turističnem podjetju ali društvu, razstava za

krajane, brošure, lokalna TV oddaja, spletna stran …).

TEMA (šol. l. 2022/23): Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV – ŠPORTNA DOŽIVETJA BOGATIJO MLADINSKI TURIZEM

Koordinatorka projekta: Petra Arko

Glavni cilj: v skladu s prednostno nalogo »Z gibanjem do zdravja in zadovoljstva« ter promocija Sodražice in njenih naravnih in kulturnih danosti

Trajanje projekta: od oktobra 2022 do junija 2023

Vključene skupine: celoten vrtec, bolj aktivno Zajčki, Levčki in Tigrčki

Podprojekti:

  • Igre brez meja
  • Postavitev pohodniške postaje z žigom na Strmci
  • Sankanje v Izverju
  • Športno dopoldne v  športnem parku Ribnica – spoznavanje z osnovami atletike
  • Osrednja prireditev ob 60. letnici vrtca
  • Čistilna akcija z babicami in dedki

Podrobnejše opise izvedenih podprojektov si lahko preberete v spodnjih prilogah.

Skip to content