VARNO S SONCEM

 

Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. S programom želimo doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca. Doseči želimo čim večjo osveščenost prebivalcev o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja. Dolgoročno pa ustaviti trend naraščanja oziroma doprinesti k zmanjšanju pojava kožnega raka v Sloveniji (še posebej melanoma).

 

Vir. www.varnossoncem.si

Koordinatorka projekta: Petra Arko

Glavni cilj: ozaveščanje staršev in otrok o pomenu zaščite pred soncem, uporabi pokrival, zaščitnimi sredstvi pred soncem ipd.

Trajanje projekta: od junija 2023 do avgusta 2024

Vključene skupine: celoten vrtec

Aktivnosti:

  • Ples oljke na igrišču vrtca
  • Navajanje otrok na zaščito pred soncem (uporaba pokrival, uporaba zaščitne kreme ipd.)
  • Igra na igrišču v zgodnejših urah
  • Navajanje otrok na iskanje sence za igro

Skip to content