Varno v vrtec in šolo

V tednu prometne varnosti smo se veliko pogovarjali o prometu, naštevali vozila (avtomobili, avtobusi, motorji, kolesa, ladje, čolni, trajekti, letala, helikopter, vlak…), prometne znake, se pogovarjali o prometnih pravilih. Otroci so pripovedovali, na kaj so pozorni v prometu, kako so oblečeni, da so bolj vidni, katere pripomočke uporabljajo za varnost. Odpravili smo se na poučne sprehode. Otroci so pozorno opazovali prometni režim in prometne znake v okolici vrtca. Na sprehod smo se odpravili s policistom in se učili varne hoje ter razlage glavnih prometnih znakov (semafor, zebra, kolesarska cesta, znak stop…).

Pripravili smo tudi cestni poligon s prometnimi znaki, po katerem so se otroci vozili z otroškimi vozili in poskušali upoštevati semafor ter nekatere prometne znake (»stop«…). Otroci so aktivno sodelovali tudi pri razvrščanju vozil - igrač po eni lastnosti (npr. barvi) ali glede na kraj premikanja (voda, zrak, cesta, železnica).

Veliko smo tudi prepevali pesmice o vozilih: pesem J. Bitenca, Z avtobusom k teti, Avtobus in Kolesarska. 
Koordinatorka projekta: Melanija Zobec

Glavni cilj: aktivno in izkustveno učenje prilagojeno starosti in sposobnostim otrok.

Trajanje projekta: v dveh delih 1. del od sept. do nov., po zimskih počitnicah do 31. 5.

Vključene skupine: Ježki, Mravljice, Čebelice, Metuljčki, Zajčki, Medvedki in Slončki.

Dejavnosti v 1. delu:

- sprehodi s spoznavanjem prometnih poti, varno hojo in varnim prečkanjem ceste,

- pogovor o varnostnih sredstvih v prometu in uporaba le-teh v prometu (odsevni      brezrokavnik, kresnička, svetla oblačila, varnostni pas),

- obeleženje tedna prometne varnosti,

- vožnja s kolesom po poligonu na igrišču vrtca in upoštevanje prometnih znakov.

Dejavnosti v 2. delu:

- sprehodi ob upoštevanju pravil v prometu,

- pogovor o varni vožnji v avtomobilu (uporaba varnostnega pasu, varnostnega sedeža, opozarjanje na nevarnost uporabe mobilnega telefona v avtomobilu ipd.),

- izdelava rampe za avtomobile,

- vožnja po klančini,

- prometni poligon z gibalnimi pripomočki (stožci, klančine), prometnimi znaki in , štafetne igre ipd.

- delavnica na temo varno v vrtec in v šolo

- obisk policistov iz PP Ribnica.

 

 

 

Skip to content