ZDRAVJE V VRTCU

 

Projekt promovira zdravje in je usmerjen v izvajanje aktivnosti, ki ohranjajo in krepijo zdravje v vrtčevskem okolju in izven njega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje in ostale strokovne delavce, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni so predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ.

Vir: www.nijz.si


Koordinatorka projekta: Mirjam Peterlin

Glavni cilj: krepitev zdravja otrok in njihovih družin ter zaposlenih s pomočjo dobre higienske prakse v vrtcu in doma

Trajanje projekta: vse šolsko leto

Vključene skupine: celoten vrtec

Rdeča nit projekta v šolskem letu 2022-2023: PRIHODNOST JE MOJA

Dejavnosti:

- ozaveščanje staršev o pomenu higiene s pomočjo brošure Spodbujanje dobre higienske prakse v vrtcu in doma

- ozaveščanje staršev o pomenu spanja in gibanja za zdravje

- jesensko in spomladansko izobraževanje zaposlenih s pomočjo ogleda prispevkov projekta Zdravje v vrtcu ter reševanje ankete

- priprava preventivnih dejavnosti na temo ohranjanja našega zdravja:

·       pogovor o delih telesa ter poimenovanja delov telesa s pomočjo lutke, risb

·       pogovor o zdravju oz. kako skrbimo za zdravo telo ob slikovnih aplikacijah

·       branje slikanice Naše čisto telo, čiste roke in čisti zobje

·       poslušanje zgodbe Zakaj je pomembno, da si umivamo roke

·       pogovor o higieni in mikrobih ob slikovnih predlogah

·       preizkus s pršilko in obarvano vodo (širjenje mikrobov ob kašljanju in kihanju)

·       učenje umivanja zob s pomočjo modela zob

·       branje zgodbe Zelo lačna gosenica, pogovor o zdravi prehrani, izdelava plakata Prehrambeni semafor ter razvrščanje hrane na prehransko piramido  

·       priprava zdravih dopoldanskih obrokov in receptov zanje

·       poslušanje zgodb o varovanju in pomenu zdravega okolja

·       sajenje semen in skrb za sadike

·       čistilna akcija v okolici vrtca v sodelovanju z babicami in dedki

·       meditacija ob glasbi za krepitev imunskega sistema

·       ples za dobro počutje ob glasbi Bachovih esenc

·       obisk medicinske sestre (seznanjanje otrok o pomenu zdrave prehrane, higieni rok in zob)

·       obisk reševalca (predstavitev poklica reševalca, predstavitev opreme in intervencijskega vozila)

·       daljši in krajši sprehodi ter druge gibalne dejavnosti v okoliški naravi in v telovadnici.

 

Več o dejavnostih po posamičnih skupinah, si lahko preberete v priloženih poročilih. 

Skip to content